Rabo clubkas 2017

Stichting De Drie Linden: Spin in het web van de Prinsenbeekse vrijetijdsbesteding!

‘De Drie Linden? Dat is toch gewoon dat gebouw daar in De Neel?’ Dat klopt! Maar het is nog zoveel meer!

In 1997 werd De Drie Linden gebouwd als vervanger van het Eikebos en sporthal De Linde. In het nieuwe welzijnsgebouw kwamen sport en cultuur voortaan onder één dak. Om die reden werd De Drie Linden door een van haar oprichters ook wel ‘de huiskamer van Prinsenbeek’ genoemd. Het moest een plek zijn om in alle vrijheid aan vrijetijdsbestedingen te doen. Het gebouw bestaat uit een sporthal, toneelzaal, judozaal, turnzaal, jeugdhonk en diverse vergaderzalen.

Het welzijnsgebouw wordt beheerd door Stichting De Drie Linden. Stichting De Drie Linden behartigt de belangen van alle verenigingen die hun ’thuis’ hebben in het welzijnsgebouw. Het takenpakket van de stichting is drieledig:
(i) Ze zorgt voor de instandhouding van het gebouw: Door het verzorgen van regulier onderhoud en het moderniseren van het gebouw blijft De Drie Linden toegankelijk en bruikbaar voor allerlei activiteiten. De bezettingsgraad kan zo op peil worden gehouden. De Drie Linden behoort tot een van de best bezette welzijnsgebouwen binnen de gemeente Breda en dat komt mede door de keuze van de investeringen die in het gebouw worden gedaan.
(ii) ze treedt in overleg met gebruikers en andere belanghebbenden: Stichting De Drie Linden behartigt de belangen van haar vaste gebruikers en treedt daartoe in overleg met de gemeente. Maar ook andere belanghebbenden, zoals omwonenden, vinden een luisterend oor bij de stichting. Stichting De Drie Linden functioneert als tussenpersoon tussen al deze groepen en zorgt er voor dat Prinsenbeekse (en overige) gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van De Drie Linden.
(iii) ze organiseert eigen evenementen: Stichting De Drie Linden organiseert jaarlijks tal van activiteiten die open staan voor iedereen. Hierbij moet worden gedacht aan bekende activiteiten, zoals de Beekse Quiz, het Drie Linden Bierfestival, de Kinderboekenweek en de Kersthappening. Daarnaast worden ook nieuwe activiteiten ontplooid, zoals de organisatie van cabaret-avonden en een Prinsenbeek rikconcours. Stichting De Drie Linden is dan ook steeds op zoek naar nieuwe activiteiten voor de Prinsenbeekse bevolking.

Een budget voor met name de organisatie van de eigen activiteiten is beperkt. Daarnaast ondersteunt Stichting De Drie Linden ook tal van andere activiteiten die in het welzijnsgebouw worden georganiseerd. De stichting streeft er ook zoveel mogelijk naar om deze activiteiten vrij toegankelijk te laten zijn. Om deze reden kan Stichting De Drie Linden uw stem voor de Rabo Clubkasactie goed gebruiken! Wij kunnen hiermee onze evenementenkalender nog verder vullen en daarmee proberen de Prinsenbeekse bevolking nog beter te dienen.
Stem op ons van 6 t/m 18 april 2017:
Klanten van de Rabobank, van 18 jaar en ouder, ontvangen eind maart een stemkaart, daarmee mogen zij online 3 stemmen uitbrengen.

Mogen we op jou stem rekenen? Alvast bedankt hiervoor! Wij zullen een mogelijke opbrengst goed gebruiken en u uiteraard op de hoogte houden van de wijze waarop wij het geld hebben aangewend!