Vacature

Stichting De Drie Linden zoekt een nieuwe penningmeester

Stichting De Drie Linden is per heden op zoek naar een nieuwe penningmeester. Onze huidige penningmeester Mark van Hulst blijft lid van het stichtingsbestuur, maar heeft besloten om zijn functie als penningmeester na tien jaar neer te leggen en zich meer te gaan richten op het organiseren van activiteiten in en voor De Drie Linden.

Oproep

Langs deze weg roepen wij dan ook enthousiaste dorpsgenoten die interesse hebben in de functie van penningmeester en over relevante kennis beschikken op om te reageren. Reacties kunnen verzonden worden naar contact@stichtingdedrielinden.nl

Werkzaamheden

Wat houden de werkzaamheden zoal in? Allereerst uiteraard het bijhouden van de (relatief eenvoudige) financiële administratie van Stichting De Drie Linden. Concreet houdt dit in dat verkoopfacturen worden opgemaakt en verwerkt, en dat inkoopfacturen worden verwerkt. Tevens dient per kwartaal een BTW-aangifte opgesteld en ingediend te worden en eenmaal per jaar wordt verantwoording afgelegd aan de kascontrolecommissie en het bestuur in de vorm van de jaarrekening. Ten slotte is de penningmeester verantwoordelijk voor de communicatie met de verhuuradministratie van de gemeente voor het reserveren van ruimtes in De Drie Linden voor activiteiten. Uiteraard is er ook alle ruimte om (nieuwe) activiteiten te organiseren in De Drie Linden. Het stichtingsbestuur vergadert eenmaal per maand, met uitzondering van de vakantieperiode.

Over Stichting De Drie Linden

Stichting De Drie Linden is opgericht in 1997 als beheerstichting voor welzijnsgebouw De Drie Linden. Het gebouw bestaat uit een sporthal, toneelzaal, judozaal, turnzaal en diverse vergaderzalen. Veel sportverenigingen en verenigingen in de culturele sector zijn “thuis” in De Drie Linden. Door een van de oprichters is het gebouw “de huiskamer van Prinsenbeek” genoemd. Het moet een plek zijn om in alle vrijheid aan vrijetijdsbestedingen te doen. Stichting De Drie Linden behartigt de belangen van al deze verenigingen. Ze zorgt voor de instandhouding van het gebouw, treedt in overleg met gebruikers en andere belanghebbenden en organiseert daarnaast ook eigen evenementen, zoals de Beekse Quiz, het De Drie Linden Bierfestival, het Cees Franken driebandentoernooi en activiteiten tijdens de Kinderboekenweek.

Interesse

Ben je enthousiast en wil je graag onderdeel uitmaken van het bestuur van Stichting De Drie Linden, dan horen wij het graag! Eventuele concrete vragen kunnen via het mailadres gesteld worden of je kan rechtstreeks contact opnemen met Mark van Hulst voor zijn eigen ervaringen (06-47564371). Hopelijk spreken we je snel voor een oriënterend gesprek?!

Over Stichting De Drie Linden