Lekker Lachu afgelast, Kinderboekenweekfeest gaat door!

*** Cabaret afgelast , Kinderboekenweek gaat door ***

Als gevolg van de afgelopen maandag uitgevaardigde nieuwe anti-corona-maatregelen geldt als hoofdregel dat De Drie Linden nog slechts evenementen mag huisvesten tot 30 personen. Hoewel op deze hoofdregel vandaag uitzonderingen zijn gemaakt door de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelden deze niet voor de cabaret-voorstelling ‘Lekker Lachu’ die voor komende zaterdag 3 oktober op de planning staat.
Iedereen met kaarten wordt hierover zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd.

Voor bepaalde educatieve jeugdactiviteiten wordt wel een uitzondering gemaakt op het maximum aantal personen van 30. Dat betekent dat de activiteit in de Kinderboekenweek, op 11 oktober 2020, wel door kan gaan. De toegang is echter wel beperkt tot de kinderen. Volwassenen (vanaf 18 jaar) vallen niet onder de uitzonderingsmogelijkheid. Ook over deze activiteit zal iedereen persoonlijk worden geïnformeerd.

Indien er vragen zijn kan contact worden opgenomen via contact@stichtingdedrielinden.nl